Sonali Kohli

Sonali Kohli is an editorial fellow with Quartz.