Ron Synovitz
Ron Synovitz is a correspondent with Radio Free Europe/Radio Liberty.