Anastasia Kirilenko

Anastasia Kirilenko is a correspondent with Radio Free Europe/Radio Liberty.