Anastasia Kirilenko
Anastasia Kirilenko is a correspondent with Radio Free Europe/Radio Liberty.