Mikhail Sokolov and Anastasia Kirilenko
Mikhail Sokolov and Anastasia Kirilenko are reporters for Radio Free Europe/Radio Liberty.